A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husbankfinansiering

Skriv ut Info
Gyldig fra: 27.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi informasjon om Husbankens låne og tilskuddsordninger

Beskrivelse:

Husbanken

NAV Hemne og Snillfjord representerer Husbanken i Hemne, og gir råd og veiledning til publikum i saker som angår Husbankens låne og tilskuddsordninger.

 

Husbanken kan gi lån til:

Gjennom kommunen  kan du søke om lån til:

Tilskuddsordninger

Kommunen får tildelt midler til fordeling av følgende tilskudd:

 

Renten i Husbanken

Målgruppe:

Selvbyggere og firma som bygger boliger ut i fra Husbankens regelverk.

Kriterier/vilkår:

Grunnlån fra Husbanken:

Startlån : Kommunen forvalter og tildeler lån.  Lånet gis fortrinnsvis til unge familier i etableringsfasen,førstegangsetablering, samt til de som av forskjellige årsaker har problemer med toppfinansiereng  eller refinansiering av lån.

Priser:

Hva koster lånet? Beregn framtidige utgifter selv

Renten på Husbanklån.

Informasjon:

Husbankens låneordninger

Retningslinjer for Startlån

Samarbeids-
partnere:

Husbanken

 

Kontaktinformasjon:

 Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Husbanken - Startlån

Lenker:

Husbankens låneordninger
Husbankens tilskuddsordninger
Hva koster lånet?

Lovverk/planer:

Husbankloven