A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

 

Kontaktinformasjon:

Skjema:

Relaterte tjenester:

Flyktningehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Stønad til livsopphold
Veiledning og bistand bosetting

Lenker:

Bosetting av EM i 2009 - IMDI presentasjon
Bufetat
Bufetat Rutiner for bosetting av EM under 15 år
IMDI
Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen
Røde Kors
UDI

Lovverk/planer:

Introduksjonsloven

Fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsprogrammet