A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

MOT i Hemne

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

Beskrivelse:

Hemne kommune inngikk en samarbeidsavtale med organisasjonen MOT I 2002. 

MOT skolerer informatører slik at alle 8. 9. og 10. klasser ved Sodin skole får bli med på MOT`s skoleprogram.

Hemne videregående skole har også en samarbeidsavtale med MOT. De har sine egne MOT informatører.

Ungdom med MOT skoleres hvert år:

  • Ungdom fra 9. trinn i ungdomsskolen skoleres som Ungdom med MOT. De skal bidra til å trygge overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

Målgruppe:

Ungdom i Hemne.

Informasjon:

MOT sin visjon:
Varmere og tryggere oppvekstmiljø

MOT sin grunntanke:
Styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre

MOT sine tre kjerneverdier:
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

Mål:
Mennesker som er bevisste og trygge til å ta og stå for egne valg.
Miljø der egne valg og forskjeller mellom mennesker aksepteres.
Miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.

 

Kontaktinformasjon:

Randi L. Bugten

Skjema:

Relaterte tjenester:

Grunnskole
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hemne fritidsklubb
Ungdomsråd

Lenker:

Hemne videregående skole
MOT

Lovverk/planer: