A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Samferdsel

Skriv ut Info
Gyldig fra: 18.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Sørge for at kommunale veier, bruer og kaier til enhver tid er farbare.

Beskrivelse:

Kommunale veier

Hemne kommune har ansvaret for sommer og vintervedlikeholdet av ca. 58 km med veier. 27 km av veiene har fast dekke og 31 km er Veger - vedlikeholdgrusveier.

Det er utarbeidet "Hovedplan veg" med innhold: tilstandsvurdering, inndeling i veityper, vurdering av bruksklasser og kostnadsoverslag.

Driftsavdelinga eier ingen maskiner, men leier inn tjenester av private entreprenører og maskineiere.

 

Bruer og kaier

Kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar for 11 bruer samt drifts- og vedlikeholdsansvar for 5 kaier. Hellandsjø kai

Kristiansund og Nordmøre havn IKS har overtatt driftsanvaret for Kyrksæterøra kai, men Hemne kommune står fortsatt som eier.

Havneavgifter o.l. blir innkrevd av Kristiansund og Nordmøre havn IKS.

 

 

Gatelys

Hemne kommune har ansvaret for tilsammen 675 vei- og gatelys langs kommunale, fylkes- og riksveier i kommunen.

 

Trafikksikkerhet

Hemne kommune har satt fokus på trafikksikkerhet og har utarbeidet "Handlingsplan for trafikksikkerhet" .

Trafikkavdelingens trafikksikkerhetsseksjon ved vegkontoret bistår kommunen med arbeidet.

Det er utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan

 

Hemne kommune har 73 private veger. Av disse mottar ca 20 kommunalt tilskudd til sommer- og vedlikehold. Rammene for tilskudd til private veger fastsettes av kommunestyret hvert år.

Regler for tilskudd til vedlikehold av private veger 

 

 

Gatelys 

Målgruppe:

Alle som benytter kommunale veier, bruer  og kaier samt private veier

Priser:

Bruk av kommunale veier er gratis.

Informasjon:

Kommunen har ansvaret for:

Sommer og vintervedlikeholdet av ca. 58 km med veier.

Vedlikeholdsansvar for 11 bruer.

675 vei- og gatelys

Samarbeids-
partnere:

Private entreprenører, Statens Vegvesen
 

Kontaktinformasjon:

Avd.ing Mette Småge Moe

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg

Relaterte tjenester:

Lenker:

Lovverk/planer:

Vegtrafikkloven

Havne- og farvannsloven

Forskrift om farleder

Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune 2014-2017

Vegtrafikkloven