A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husbanken - Startlån

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi lån til prioriterte grupper i forbindelse med kjøp, nybygging av bolig samt refinasniering av lån .

Beskrivelse:

Generelt

Hemne kommunestyre har vedtatt at kommunen benytter husbankens retningslinjer og regelverk.

Startlån kan gis til følgende formål:

  • Toppfinansiering ved oppføring av ny bolig
  • Kjøp av brukt bolig
  • Utbedring av bolig
  • Refinansiering av dyre boliglån.

Rente

Hemne Kommune følger den renten som Husbanken til enhver tid tilbyr på sine lån. Dette gjelder både fastrente samt flytende rente.

 

Husbankens retningslinjer for Startlån legges til grunn ved behandling av søknadene.

 

Målgruppe:

Unge i etableringsfasen, Søkere med behov for toppfinansiereing i forbindelse med kjøp, bygging av bolig. Søkere med andre spesielle behov

Kriterier/vilkår:

Husbankens regler for tildeling av lån gjelder.

Priser:

kr. 500,00 i etableringsgebyr, fratrekkes ved utbetaling av lånet

kr 1.000,00 i deponeringsgebyr

kr 36,00 i gebyr pr. kvartal (kr 12,00 pr mnd.)

kr 55,00 i gebyr for 1.purring

kr 55,00 i gebyr for 2.purring

kr 165,00 i gebyr for påkrav

kr 1.935,00 i tinglysningsomkostninger

Informasjon:

Rente: Kommunen  følger Husbankens generelle rentebetingelser.

Samarbeids-
partnere:

Husbanken
 

Kontaktinformasjon:

Ola Sødahl

Skjema:

Startlån - søknad

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Husbankfinansiering

Lenker:

Lovverk/planer:

Husbankloven