A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boligtilskudd til tilpasning

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte med utbedring av bolig.

Beskrivelse:

Formålet med utbedringstilskuddet er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.

Målgruppe:

Funksjonshemmet, personer over 60 år samt søkere med særlig sosialt behov.

Kriterier/vilkår:

Tilskuddet kan gis til:

- Mindre utbedringer/ tilpasning av brukt bolig.

- Spesialtilpasning av ny bolig.

- Oppføring av garasje for funksjonshemmede. 

Følgende grupper skal prioriteres:

- Funksjonshemmet

- Personer over 60 år

- Søkere med særlig sosialt behov

Søkere kan bli prioritert etter deres økonomiske situasjon.

 

Informasjon:

Informasjon om ordningen gis av Sosialkontoret som har kontorer i NAV Hemne 

Samarbeids-
partnere:

Enhet for tekniske tjenester.
 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Bostøtte
Hjelpemiddelformidling
Husbanken - Startlån
Stønad til livsopphold

Lenker:

Husbanken

Lovverk/planer: