A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boligtilskudd til etablering

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Informasjon om tilskudd  til etablering i egen  bolig, gitt til kommunen fra Husbanken.

Beskrivelse:

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en nøktern og egnet bolig.

Målgruppe:

Fysisk og psykisk funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte husstander samt unge i etableringsfasen som mangler nødvendige økonomiske midler

Kriterier/vilkår:

Boligtilskudd til etablering kan gis til delvis dekning av egenkapital i forbindelse med:

* Oppføring av ny bolig

* Kjøp av bolig

* Større utbedringer av bolig i forbindelse med kjøp av egnet bolig.

  

Tilskuddet gis til enkeltpersoner. Øvre inntektsgrense er kr 180 - 200.000 for enslige søkere.

  

Følgende grupper skal prioriteres:

* Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendig økonomiske midler

* Særlig vanskeligstilte husstander uten nødvendig økonomiske midler

* Unge i etableringsfasen uten nødvendige økonomiske midler

Informasjon:

Informasjon om ordningen gis av Sosialkontoret som har kontorer i NAV Hemne.

Samarbeids-
partnere:

Enhet for tekniske tjenester.
 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Bostøtte
Husbanken - Startlån
Stønad til livsopphold
Veiledning og bistand bosetting

Lenker:

Husbanken

Lovverk/planer: