A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Matrikkelbrev

Skriv ut Info
Gyldig fra: 19.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Fastsette eiendomsgrensene for fradelte tomter.

Beskrivelse:

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er resultatet av en godkjent fradelingssøknad. Denne godkjenningen danner grunnlaget for en oppmålingsforretning hvor grunneier og naboer blir enige om hvor de framtidige grensemerkene skal stå fysisk i marka.

 

På bakgrunn av grensefastsettelsen blir matrikkelbrevet utferdiget, og hvert grensepunkt får sin geografiske posisjon.

Det benyttes satelitt for eksakt å måle inn og fastsette grensemerkets koordinat (geografiske posisjon.)

 

I forbindelse med registreing av matrikkelenheten, tildeles eiendommen et gårdsnummer, bruksnummer eller et festenummer. Dette er et nummer som er unikt, og som vil følge den fradelte tomta i framtida. 

 

Når oppmålingsforretningen  er ferdig produsert, sendes det melding til Statens Kartverk på Hønefoss for tinglysing.

Når den tinglyste meldingen kommer tilbake fra Statens Kartverk, produseres det et matrikkelbrev som sendes til den som har rekvirert oppmålingen.  Den som er grunneier kan da utferdige skjøte til den nye eieren.

 

Mange eldre eiendommer har ikke matrikkelbrev, men har i stedet skylddelingsforretning og målebrev. 

Hemne kommune har kopi av alle målebrev som er utferdiget etter 1980.  Dersom publikum ønsker kopi av eldre målebrev  eller skylddelingsforretninger må det foretas henvendelser til :

Statens Kartverk , Hønefoss  tlf 32 11 81 00

 

 

.

 

Målgruppe:

Grunneiere som ønsker : fradeling av tomt, grenseoppgang,

Kriterier/vilkår:

Fradelingssaken må være godkjent ut i fra gjeldende lovverk.  For grense oppgang mellom eiendommer må det før fastsettelse av endelig grense være enighet mellom grunneierene om hvor grense går.

Priser:

Betalingsregulativ 2019.

Informasjon:

Et matrikkelbrev er resultatet av en godkjent fradelingssøknad. Denne godkjenningen danner grunnlaget for en oppmålingsforretning hvor grunneier og naboer blir enige om hvor de framtidige grensemerkene skal stå fysisk i marka.

 

Kontaktinformasjon:

Ing. John Aune

Skjema:

Relaterte tjenester:

Deling av grunneiendom
Kart og oppmåling

Lenker:

Gebyrregulativ
Matrikkelloven

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Rundskriv - H-18/15 Enridnger i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 mv

Matrikkellova

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)