A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunale eiendomsavgifter

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Avgifter for tjenester som  kommunen gir til brukerne. 

Beskrivelse:

Følgende områder er avgiftsbelagte:

 

 

 

 

 

 

 

 • Vann  
 • Kloakk 
 • Slamtømming 
 • Feiing 
 • Renovasjon ,Tjenesten administreres av renovasjonsselskapet Hamos  
 • Eiendomsskatt

   

  Orientering om innbetaling av kommunale eiendomsavgifter samt forsinkelsesrente finner du her.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Målgruppe:

  Eiere av bolighus, fritidseiendommer samt næringsbygg i Hemne kommune

  Priser:

  Betalingsregulativ.

  Informasjon:

    
   

  Kontaktinformasjon:

  Saksbehandler Solveig Sporild, saksbehandler Sissel Sørdal Moe

  Skjema:

  Relaterte tjenester:

  Lenker:

  Lovverk/planer:

  Eigedomsskattelova

  Brann- og eksplosjonsvernloven

  Offentlighetsloven

  Forvaltningsloven

  Forurensingsloven

  Forurensingsforskriften

  Kommunale vass- og kloakkavgifter