A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Matservering/ombringing

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Å fremme trivsel og sunnhet samtidig som den enkelte kan leve og bo selvstendig

Beskrivelse:

Tjenesten omfatter kald og varm middag produsert ved kjøkkenet på Hemne Helsesenter.

Menyliste utarbeides hver uke. Maten leveres i porsjonspakninger og kan varmes i mikro- eller stekeovn.

Målgruppe:

Hjemmeboende som fyller krav til enkeltvedtak.

Kriterier/vilkår:

Tjenesten tildeles etter en behovsvurdering. 

Tjenesten er ikke lovpålagt, men den vurderes sammen med andre hjelpetiltak slik at den enkelte kan fungere i eget hjem.

Tjenesten tildeles etter strenge kriterier, da kommunen ikke har et godt nok distribusjonsnett.

Priser:

Transporten ut til bruker er gratis.

Betaling for mat faktureres etterskuddsvis en gang pr. mnd.

Informasjon:

Frivilligsentralen i samarbeid med hjemmesykepleien bringer kald eller varm middag. 

Samarbeids-
partnere:

Hemne Frivilligsentral
 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:

Relaterte tjenester:

Hjemmesykepleie

Lenker:

Hemne Helsesenter, priser på mat

Lovverk/planer:

Helse- og omsorgstjenesteloven