A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Avlastning barn og unge

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Beskrivelse:

Tjenesten er et tiltak etter helse og omsorgstjenesteloven tildeles personer/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tildeles i ulike former for tiltak.

Målgruppe:

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår:

Oppfyller lovens krav

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Tjenesten tildeles etter lov om sosiale tjenester, og kan ytes i form av avlastningsopphold i egnet bolig, hjemmeavlastning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt,ferieturer o.l.

Samarbeids-
partnere:

NAV
Helsestasjonen
PP-tjenesten

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnevern
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Lenker:

Lovverk/planer:

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven