A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Personlig assistent

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

At brukeren har frihet til å leve sitt eget liv

Beskrivelse:

Personlig assistent er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Personlig assistent omfatter alle de hjelpetiltak den enkelte bruker har. Det kan være hjemmesykepleie, hjemmehjelp og/eller støttekontakt.

Bruker er arbeidsleder og står selv for utvelgelsen av sine ansatte.

Målgruppe:

Personlig assistent ytes til dem som har et særlig tyngende omsorgsbehov, og som har en fordel av å få samordnet tjenestene.

Kriterier/vilkår:

Vedvarende sammensatte behov.

Priser:

Fastsettes på bakgrunn av den enkeltes hjemmehjelpsvedtak.

Informasjon:

Søker må selv være i stand til å ta arbeidslederrollen samt ha egeninnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen

Samarbeids-
partnere:

Ressurssenteret for omstilling i kommunene.

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Praktisk bistand
Støttekontakt

Lenker:

Lovverk/planer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven