A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Omsorgslønn

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

Beskrivelse:

Omsorgslønn er et supplement til det ordinære kommunale hjelpeapparatet når dette ikke kan dekke behovet for hjelp/bistand. Andre trygdeytelser vil bli tatt med i den helhetlige vurderingen.

Målgruppe:

Omsorgslønn er godtgjøring til personer som yter en særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår:

Særlig tyngende omsorgsarbeid.

Informasjon:

Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Samarbeids-
partnere:

Hjemmesykepleien og Praktisk bistand/hjemmehjelp

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Hjemmesykepleie

Lenker:

Lovverk/planer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven