A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Rusbehandling

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknadsfrist:

Ingen.

Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord

Behandling:

Både lege og NAV har rett til å henvise til behandling for rusmiddelmisbruk.

Saksbehandlingstid:

NAV Hemne og Snillfjord har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er klageinstans
 

Kontaktinformasjon:

NAV Hemne og Snillfjord

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Stønad til livsopphold

Lenker:

Alkokutt
Informasjonsside om helse og familiespørsmål
Rusbrosjyre Hemne kommune
Rusdirektoratet
Rusinformasjon for fagfolk og interesserte
Statens institutt for rusmiddelforskning

Lovverk/planer: