A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Legevakt

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2017

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Du får veiledning ved å ringe legevaktsentralen tlf. 116 117

Saksbehandlingstid:

Tjenesten skal være tilgjengelig innenfor en reisetid på 1 1/2 time enten ved at du oppsøker legen eller at legen oppsøker deg.

Klagemulighet:

Både kommunen og legen kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag.
 

Kontaktinformasjon:

Tlf.:116 117

Tlf. akutt: 113

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnevern
Brannvesen
Hjemmesykepleie
Legetjeneste

Lenker:

Lovverk/planer:

Legemiddelloven

Helse- og sosialberedskapsloven

Forskrift om pasientjournal

Helsetilsynsloven

Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter

Helse- og omsorgstjenesteloven