A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Ta kontakt med skogbrukssjefen

Vedlegg:

Varierende krav til vedlegg ut fra type tiltak.

Søknadsfrist:

Tiltaket må være innmeldt til kommunen innen 15. mai

Sendes til:

Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen.

Saksbehandlingstid:

Avhengig av møteplan med samarbeidskommunene

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen

Merknader:

Fastsatte skjema skal benyttes.
 

Kontaktinformasjon:

Skogbrukssjef Kjell Sverre Strøm

Skjema:

Skogavgiftsregnskapet søknad om tilskudd til skogkultur
Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

Relaterte tjenester:

Natur- og naturforvaltning

Lenker:


Lovverk/planer:

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Skogbruksloven

Rundskriv - Ny skogbrukslov