A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Vannforsyning

Skriv ut Info
Gyldig fra: 19.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Før tilknytting til kommunale vannledninger kan skje, må tilknyttingsavgift være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging (i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Det foreligger egne forskrifter for vann- og kloakkavgifter. Disse får du ved henvendelse til Teknisk, Landbruk, Miljø.

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativ behandling av søknader om tilknytting

Saksbehandlingstid:

maks 14 dager

Klagemulighet:

Vedtak kan påklages
 

Kontaktinformasjon:

 

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg

Relaterte tjenester:

Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Leveringsvilkår
Vann og avlløp, gebyrreg

Lovverk/planer:

Beredskapsloven

Arbeidsmiljøloven

Matloven

Vannressursloven

Plan- og bygningsloven

Forurensingsloven

Drikkevannsforskriften

Krav til beredskapsplanlegging

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Næringsmiddelhygieneforskriften

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Helse- og omsorgstjenesteloven