A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husbankfinansiering

Skriv ut Info
Gyldig fra: 27.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Binding av rente:

Kunder med lån på flytende rente kan når som helst søke om fast rente. De som ønsker å binde seg til en bestemt rente, må kontakte oss senest innen utgangen av den måneden rentetilbudet gjelder for. De som ennå ikke har fått utbetalt eller overdratt lånet vil først få bindende tilbud om fast rente på utbetalings-/overdragelsesdato. Bindingstiden er 3 eller 5 år.

Du kan ta kontakt med Husbanken direkte på tlf : 815 33 370.

Er du innvilget Startlån gjennom Hemne kommune,  kan du ta kontakt direkte med kommunen eller Sparebanken Hemne som forvalter startlånet på vegne av Hemne kommune.

Søknadsfrist:

Ingen frister for søknader hverken til Husbanken ( grunnlån) eller Kommunen (startlån).

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

E-post: Hemne kommune

Klagemulighet:

Administrative vedtak vedr. tildeling av Startlån kan påklages til kommunens klageorgan. 
 

Kontaktinformasjon:

 Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Husbanken - Startlån

Lenker:

Husbankens låneordninger
Husbankens tilskuddsordninger
Hva koster lånet?

Lovverk/planer:

Husbankloven