A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Samferdsel

Skriv ut Info
Gyldig fra: 18.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Klagemulighet:

Klage på vedlikehold m.m rettes til :

Tekniske tjenester, tlf. 72 46 02 60 eller epost

 

Kontaktinformasjon:

Avd.ing Mette Småge Moe

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg

Relaterte tjenester:

Lenker:

Lovverk/planer:

Vegtrafikkloven

Havne- og farvannsloven

Forskrift om farleder

Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune 2014-2017

Vegtrafikkloven