A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Overdragelse av eiendom

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Sendes til:

Den som utferdiger skjøte, sender dette til Statens Kartverk,Tinglysingen, 3507  Hønefoss
 

Kontaktinformasjon:

Konsulent Jarle Tøndel

Skjema:

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Lenker:

Skjema: Egenærklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.m
Statens Kartverk,Tinglysingen

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Tinglysingsloven

Matrikkellova

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven