A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Legevakt

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2017

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Kommunen skal organisere et legevakttilbud som skal være tilgjengelig for befolkningen innen forsvarlig frist.

Krav til søker:

Ingen.

Hvis vi svikter:

Både kommunen og legen kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Tlf.:116 117

Tlf. akutt: 113

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnevern
Brannvesen
Hjemmesykepleie
Legetjeneste

Lenker:

Lovverk/planer:

Legemiddelloven

Helse- og sosialberedskapsloven

Forskrift om pasientjournal

Helsetilsynsloven

Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter

Helse- og omsorgstjenesteloven