A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Veiledning og bistand bosetting

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Flytninger/asylsøkere som har fått Hemne kommune som sin bosettingskommune og som ønsker bistand fra NAV i forbindelse med bosetting.
 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Introduksjonsprogram
Stønad til livsopphold

Lenker:

NAV

Lovverk/planer:

Introduksjonsloven

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.