A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Barnevern

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Alle som bor eller oppholder seg i Hemne kan søke bistand.

Hvis vi svikter:

Klageinstans: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag via barneverntjenesten.
 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Mona Forren

Skjema:

Relaterte tjenester:

Avlastning barn og unge
Grunnskole
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Legevakt
Mekling ved separasjon og skilsmisse
Tolk

Lenker:

BUFetat
Easyfind
Familievernkontoret
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Rustelefonen
Snillfjord kommune
Utlendingedirektoratet

Lovverk/planer:

Barnevernloven

Barnelova

Barnets talsperson i fylkesnemnda

Bortfall av taushetsplikt i barnevernsaker

Fosterhjem - forskrift

Refusjon fra kommunen ved opphold i barneverninstitusjon

Internkontroll barnevernet

Konsekvensnalyse - felles sosial og barneverntjeneste Hemne og Snillfjord

Organisasjonsplan administrasjon

Politisk organisasjonsplan

Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.

Helsepersonelloven

Opplæringsloven

Barnehageloven