A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Vannforsyning

Skriv ut Info
Gyldig fra: 19.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Krav til søker:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Hvis vi svikter:

Framgår av leveringsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

 

Kontaktinformasjon:

 

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg

Relaterte tjenester:

Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Leveringsvilkår
Vann og avlløp, gebyrreg

Lovverk/planer:

Beredskapsloven

Arbeidsmiljøloven

Matloven

Vannressursloven

Plan- og bygningsloven

Forurensingsloven

Drikkevannsforskriften

Krav til beredskapsplanlegging

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Næringsmiddelhygieneforskriften

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Helse- og omsorgstjenesteloven