A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Samferdsel

Skriv ut Info
Gyldig fra: 18.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Utføre vedlikehold ut i fra de rammer som kommunestyret fastsetter ved budsjettbehandling.
 

Kontaktinformasjon:

Avd.ing Mette Småge Moe

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg

Relaterte tjenester:

Lenker:

Lovverk/planer:

Vegtrafikkloven

Havne- og farvannsloven

Forskrift om farleder

Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune 2014-2017

Vegtrafikkloven