A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Båndtvang

Tjenesteikon

Formål:

 

Behandle søknader om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene

 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Lov om hundehold (Hundeloven) fastsetter bestemmelser for hundehold. I følge denne lov plikter hundeholder å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

 

Hunder kan bare være løse når de blir passet på og når eier har kontroll på aktsom måte, eller når hunden er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmennheten. Den som holder en hund i bånd skal ha kontroll med hunden.

 

I Hemne er båndtvangstiden fra og med 1. april til og med 20. august. Da skal hunder bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade buskap eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan fastsette forskrift om at båndtvangsperioden skal gjelde utover 1. april til 20. august i hele eller deler av kommunen dersom behov for dette.

 

Kommunen kan også gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene etter hundelovens § 9 bokstav e til særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, ved forskrift eller enkeltvedtak. Kommunen kan bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder.

 

 

Målgruppe:

 

Hundeeiere

 

Priser:

 

Tjenesten er gratis

 

Sendes til:

 

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

 

Behandling:

 

Søknader om unntak fra båndtvangsbestemmelsene på inntil 3 dager behandles administrativt

 

Søknader om unntak fra båndtvangsbestemmelsene på mer enn 3 dager behandles av viltnemda

 

Saksbehandlingstid:

 

I hht. forvaltningsloven

 

Krav til oss:

 

Krav til søker:

 

For unntak fra båndtvangsbestemmelsene krever Hemne kommune;

- begrunnet søknad

- situasjonskart som viser området det søkes unntak for

- samtykke erklæring fra grunneier

 

Kontaktinformasjon:

 

Naturforvalter Martin Hanssen

 

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:

Lovverk/planer:
Hundeloven
Viltloven