A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Trygghetsalarm

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til økt trygghet som gjør den enkelte i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Utleie av trygghetsalarmer via HT-SAFE/ Vakt og alarm til hjemmeboende som bor alene.

Målgruppe:

Personer som bor i sitt hjem, men som p.g.a. sykdom eller funksjonshemming føler seg utrygge.

Kriterier/vilkår:

Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd på grunnlag av sosialt, fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå.

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Informasjon:

Ved tildeling av alarm, må husnøkkel leveres til pleie og omsorgsavdelingen.

Samarbeids-
partnere:

HT-SAFE / Vakt og alarm

Veiledning:

Skriftlig søknad.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til:

Hemne kommune

Enhet for pleie- og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknaden drøftes og tildeles i pleie og omsorgsteam

Saksbehandlingstid:

Inntil tre uker.

Klagemulighet:

Ingen

Krav til oss:

Hjelpebehovet vurderes fortløpende. Alarm tildeles etter individuelle vurderinger.

Krav til søker:

At du søker på tjenesten muntlig eller skriftlig og at du samtykker til IPLOS registrering. Du må ha fasttelefon eller ha to abonnement på mobiltelefon og være villig til å levere husnøkkel til pleie og omsorgsavdelingen.

Hvis vi svikter:

Svikt i tjenesten påklages til pleie og omsorg.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Hjemmesykepleie
Lenker:
Vakt og alarm AS
Lovverk/planer: