A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Driveplikt på landbrukseiendommer

Formål:

Søknad om helt eller delvis fritak fra driveplikt på jordbruksareal.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Målgruppe:
Eiere av landbrukseiendommer
Priser:
Gartis
Samarbeids-
partnere:
Fylkesmannen i Trøndelag
Veiledning:

Der finnes ikke noe skjema. Det må søkes i fri tekst.

-En må opplyse om hvor lang tid en søker fritak for.

-Om en søker fritak for alt jordbruksarealet på eiendommen, eller deler av jordbruksarealet.

-En må opplyse om sin livssituasjon.

Vedlegg:

Ingen

Søknadsfrist:
Senest når en slutter å drive jordbruksarealet på eiendommen.
Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Klagemulighet:
Klageinstans er Fylkesmannen Trøndelag.
Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:
Fylkesmannen i Trøndelag
Landbruksdirektoratet
Lovverk/planer:
Jordloven