A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Svangerskapsomsorg

Tjenesteikon

Formål:

Forberede de vordende foreldre på deres nye rolle. Forebygge og oppdage evt. helsetruende forhold hos mor og foster, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for mor og barn.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

SVANGERSKAPSOMSORG.

- Jordmor utfører svangerskapskonsultasjoner.

- For timebestilling, ring tlf.nr 72 46 03 00.

- Ved behov henvises den gravide til spesialisthelsetjenesten.

- Vordende foreldre får informasjon/undervisning gjennom foreldreforberedende kurs eller     på konsultasjonene.

- Ved behov brukes telefontolk.

- Hjemmebesøk til den gravide ved behov for dette.

- Barselgrupper på helsestasjonen.

- Prevensjonsveiledning.

- Jordmor har taushetsplikt.

 

Følgetjeneste av fødende:

- Ved fødselsstart kan den fødende henvende seg til jordmor i beredskapsvakt i Orkdal, tlf.nr. 90 90 90 65.

  Det vil da bli vurdert behov for ambulanse og evt. ledsaging av vakthavende jordmor.

- Den fødende kan også henvende seg direkte til St. Olavs Hospital, fødeavdelingen tlf. 72 57 57 77.  

Målgruppe:
Vordende foreldre.
Priser:
Tjenesten er gratis.
Informasjon:

Jordmor Sylvia Lien Jensen har fagansvar for svangerskapsomsorgen.

Samarbeids-
partnere:
Fastlege, fysioterapeut, Svangerskapspoliklinikk, NSFM og fødeavdeling ved St. Olavs Hospital.
Krav til oss:

Trygge vordende foreldre ved å følge opp svangerskapet og gi veiledning i forhold til svangerskap, fødsel og nyfødtperiode.

Krav til søker:

Følge opp timeavtaler - gi beskjed ved forfall.