A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Norsk med samfunnsfag

Tjenesteikon

Formål:

Gi innvandrer innblikk i norsk språk og norske samfunnsforhold.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne kommune har ansvar for gjennomføring av norskopplæring for fremmedspråklige. Som grunnlag før oppstart foretas det en kartlegging av kunnskaper og vurdering av tidligere utdanning på videregående skoles nivå.

Norskopplæringen gjennomføres av Hemne ressursenter på vegne av Hemne kommune.

Målgruppe:
Innvandrere over 18 år og som har lovlig opphold i Norge.
Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Informasjon om norsk for fremmedspråklige kan fås ved henvendelse rådmannen m/stab.

Samarbeids-
partnere:
Hemne ressurssenter
Veiledning:
Flyktningetjenesten og ansvarlig i rådmannens stab
Vedlegg:

Individuell opplæringsplan

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist. Retten faller bort etter 3 år fra vedtak om opphold.
Sendes til:
Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra
Behandling:

Tildeling skjer etter delegert vedtak.

Saksbehandlingstid:

Henvendelsen behandles umiddelbart

Klagemulighet:

Klagen sendes til den instans i kommune som behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen som avgjør klagesaken i siste omgang. Klagefristen er 3 uker etter mottatt melding om vedtak.

Krav til oss:

Fatte vedtak og gi opplæring til alle med rett og plikt til opplæring.

Krav til søker:

Sender søknad på fastlagt skjema.

Kontaktinformasjon:

Svein Johny Forren

Skjema:
Relaterte tjenester:
Introduksjonsprogram
Lenker:
Lovverk/planer:
Voksenopplæringsforskriften
Voksenopplæringsloven
Introduksjonsloven