A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Veiledning og bistand bosetting

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til at flyktninger blir integrert.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

NAV Hemne og Snillfjord har ansvar for å gi veiledning og bistand bosetting ovenfor fremmedkulturelle.

Bistanden omfatter følgende:

- praktisk tilrettelegging før, under og etter mottak av flyktningene

- bistå med praktisk "hjelp til selvhjelp" til flyktninger i en etableringsfase

- gi generelle råd og veiledning

- gi oppdatert informasjon om rettigheter og plikter

- yte andre former for "hjelp til selvhjelp", bl.a. utfylling av ulike skjema og skrive brev

- oppfølging, især ovenfor barnefamilier

- formidle tolk og oversettelse til nødvendige formål

- planlegge og iverksette ulike tiltak som bidrar til integrering

 - råd og veiledning i forhold til introduksjonsprogrammet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget bosetting i kommunen.

Kriterier/vilkår:
Har fått bosetting.
Priser:

Tjenesten er gratis.

Søknadsfrist:
Ingen.
Sendes til:
NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra
Behandling:
NAV Hemne og Snillfjord
Saksbehandlingstid:
2 uker
Klagemulighet:
Ja (hvis enkeltvedtak fattes).
Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Flytninger/asylsøkere som har fått Hemne kommune som sin bosettingskommune og som ønsker bistand fra NAV i forbindelse med bosetting.