A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Støttekontakt

Tjenesteikon

Formål:

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

En støttekontakt er en lønnet person uten spesiell fagbakgrunn som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Målgruppe:

Barn og voksne med ulike funksjonshemminger og sosiale problem, samt eldre personer.

Kriterier/vilkår:

Støttekontakt blir en pliktmessig ytelse når det er behov for støttekontakt for at den aktuelle søker skal kunne:

- dra omsorg for seg selv

- opprettholde sin fysiske og psykiske helse

- ha mulighet for å fungere på en sosialt akseptabel måte

Priser:

Tjenesten er gratis.

Samarbeids-
partnere:
Hemne Frivilligsentral
Veiledning:

En kan ta kontakt med enhet for Kultur for å få ytterligere informasjon.

Det skrives en søknad som behandles ved enheten.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:

Hemne kommune

Postmottak

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknad om støttekontakt behandles administrativt.

Saksbehandlingstid:
3 uker
Klagemulighet:

Se Lov om pasient -og brukerrettigheter kap. 7

Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Søknad m/opplysninger om behov.

Kontaktinformasjon:

Kultur

Trondheimsvn. 6

7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460290
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Personlig assistent
Lenker:
Lovverk/planer:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven