A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Stønad til livsopphold

Tjenesteikon

Formål:

Hjelp til selvhjelp.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

De som ikke har egen inntekt eller stønad som overstiger et minstenivå beregnet ut fra normer fastsatt av kommunen, kan få midlertidig hjelp i form av økonomisk sosialhjelp eller lån.

Du kan også få økonomisk rådgivning.

Det gis gjeldsrådgivning etter gjeldsordningsloven.

 

Tjenesten gjelder alle som bor og/eller oppholder seg i kommunen. Asylsøkere er unntatt.

 

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Tjenesten omfatter nødvendig bistand til husleie/renter på boliglån, strøm og livsopphold.

Veiledning:

Ta kontakt med NAV Hemne og be om å få en time hos en saksbehandler.

Du må fylle ut et søknadsskjema og ta med deg dokumentasjon på dine inntekter og utgifter.

Saken din vil da bli behandlet ved sosialkontoret i løpet av ca. 2 uker.

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:
Hemne kommune, v/NAV Hemne
Behandling:

Administrativ behandling.

Saksbehandlingstid:
2 uker
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Levere søknad m/dokumentasjoner, oppmøte til timeavtale med saksbehandler.

Hvis vi svikter:

Klageinstans Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  Klagen sendes via NAV Hemne og Snillfjord.