A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Psykisk helsearbeid

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tjenesten for psykisk helsearbeid omfatter forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veilednig. Inkluderer også tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen og å forebygge psykiske vansker.

Tiltak må sette inn på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Målgruppe:

Gir tilbud til mennesker med psykiske problemer, lidelser og kriser. Tilbudet gjelder for alle aldersgrupper.

Kriterier/vilkår:

- Henvisning fra lege, helsestasjon og andre i kommunen.

- Direkte henvendelse fra bruker/pårørende

Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

Etter en faglig vurdering og med samtykke fra bruker, samarbeider vi med andre i kommunen eller i helseforetaket. ved behov for akutt hjelp, kontakt legevakt.

Samarbeids-
partnere:

Ved siden av faglige gode tjenester, vil samarbeid mellom tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten og med andre sektorer være nødvendig for å etablere et godt tilbud.

Veiledning:

Kan ta direkte kontakt med tjenesten eller henvendelse fra lege eller annet helsepersonell.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til:

Enhet for Pleie og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Dersom du henvender deg til oss får du et tilbud snarest . Du vil da få møte en av oss, hvor vi tar en samtale for å informere om de tilbudene vi har. Vi blir da enige om hva du eventuelt kan ha behov for, og gjør avtale om oppfølging og samarbeid.

Saksbehandlingstid:
3 uker
Klagemulighet:

Se Lov om pasient -og brukerrettigheter kap. 7

Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Alle som bor eller oppholder seg i Hemne kommune kan søke bistand

Hvis vi svikter:

Si ifra direkte til oss eller til enhet for pleie og omsorg

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Tjenesten for psykisk helsearbeid 
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

 

Tjenesten for psykisk helsearbeid er å treffe:
Hverdager kl. 07.30-15.30 i kontorer på Hemne helsesenter.

  

Skjema:
Relaterte tjenester:
Flyktningehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hjemmesykepleie
Legetjeneste
Svangerskapsomsorg
Lenker:
Mental Helse
Orkdal og omegn krisesenter
Senter mot incest
Lovverk/planer:
Plan for psykisk helsearbeid
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven