A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tjenesteikon

Formål:

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveier
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.
  • Tilskudd til andre tiltak i skogbruket
Målgruppe:
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog
Kriterier/vilkår:
Det er ulike vilkår for de ulike tiltaksgruppene, se forskriften
Priser:
Tjenesten er ikke gebyrbelagt, unntatt evt. planlegging av tiltak
Informasjon:

Tilskuddssatser og vilkår varierer hvert år med bakgrunn i rammebevilgninger og satsingsområder.

Samarbeids-
partnere:
Kommunene Hitra og Snillfjord, og skogbruksleder
Veiledning:
Ta kontakt med skogbrukssjefen
Vedlegg:

Varierende krav til vedlegg ut fra type tiltak.

Søknadsfrist:
Tiltaket må være innmeldt til kommunen innen 15. mai
Sendes til:
Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra
Behandling:
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen.
Saksbehandlingstid:
Avhengig av møteplan med samarbeidskommunene
Klagemulighet:
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen
Merknader:
Fastsatte skjema skal benyttes.