A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Fysioterapitjeneste

Tjenesteikon

Formål:

Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Fysioterapitjenesten gir tilbud til alle aldersgrupper i Hemne. Tjenesten er underlagt enhet for pleie- og omsorg, og er en del av kommunens rehabiliteringstjeneste.

Målgruppe:

Alle aldersgrupper

Kriterier/vilkår:

Henvisning til behandling / vurdering hos fysioterapeut får du gjennom lege / helsesøster eller ta direkte kontakt med kommunefysioterapeut.

Priser:

Fysioterapitjenesten er vanligvis gratis.

For enkelte fysioterapitjenester må man betale en egenandel, men da går det etter hvilken diagnose det er.

Informasjon:

Fysioterapeut Yogesh Chhabra telefon 72451600

Fysioterapeut Jan Ståle Berg telefon 72454630

Samarbeids-
partnere:

Fysioterapeuten samarbeider med lege, helsesøster, ansatte i skole/barnehage, aktivitører, tjenesten for psykisk helsearbeid, habiliteringsteam og andre som er innvolvert i pasienten.

Veiledning:

Hjelpetrengende tar kontakt med en av kommunens fysioterapeuter.

Sendes til:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommunefysioterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Avhenger av hva det søkes om
Saksbehandlingstid:
3 uker
Klagemulighet:

Dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på, kan du henvende deg til kommunen. For øvrig gjelder pasient og brukerrettighetslovens bestemmelser om klageadgang, se kapittel 7.

Krav til oss:

- Rehabilitering av brukere i aldersinstitusjonene og i hjemmet

- Habilitering av funksjonshemmede barn

- Individuell behandling

- Foreldre/barn-gruppe på helsestasjon

- Skolehelsetjenesten

- Hjelpemiddelsøknader/utprøving

Krav til søker:

At søker har et registrert behov

Hvis vi svikter:

Dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på, kan du henvende deg til kommunen.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommunefysioterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72460218
Telefax: 72460051

 

Fysioterapeuter med kommunal avtalepraksis:

Yogesh Chhabra
Kleiva 19
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72451600

 

Jan Ståle Berg
Berg Manuell Terapi og Fysioterapi
Hollaveien 3
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72454630

Skjema:
Relaterte tjenester:
Ergoterapitjeneste
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hjelpemiddelformidling
Svangerskapsomsorg
Lenker:
Folkehelsa
FYSAK
Lovverk/planer:
Pasient og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven