A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Tjenesteikon

Formål:

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

HELSETJENESTER I GRUNNSKOLEN.

 

 

 

Alle ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

Barnetrinnet (1. - 4. klasse).

 

1. klasse: Førskoleundersøkelse med helsesykepleier og lege.

2.klasse: Vaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio. Trivsel i skole og fritid.

3. klasse: Høyde og vekt, helsesamtale.

4. klasse: Oppfølging ved behov.

 

Mellomtrinnet (5. - 7. klasse).

5.klasse: Oppfølging ved behov.

6.klasse: Vaksinering mot Meslinger, Røde hunder og Kusma (MMR). Gruppesamtale om pubertet, hygiene og menstruasjon.

7.klasse:  HPV vaksine (gutter og jenter).

 

Helsesykepleier Linda Vean treffes på barne- og mellomtrinnet: Mandag (etter kl. 12.00), Tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Ungdomstrinnet (8. - 10. klasse).

8.klasse: Helsesamtale, høyde og vektmåling.

9. klasse: Helsesøster deltar på temadag om rus med informasjon til elevene samt informasjon på foreldremøte.

10.klasse: Revaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio..

 

Enkeltelever følges opp ved behov.

 

Helsesykepleier Vigdis Bjerkli treffes på ungdomstrinnet: Onsdager og torsdager.

Velkommen innom, det er ingen timebestilling.

 

Videregående skole

 

Helsesykepleier har individuell veiledning basert på den enkelte elevs behov, observasjon og framkomne opplysninger.

I 3.klasse samarbeider helsesykepleier og politi om informasjon til russen.

Helsesykepleier informerer om egenomsorg, ta vare på hverandre, S.O.S., prevensjon samt informasjon om meningokokksykdom og evt. tilbud om vaksine (pr. 2013 kr. 500,-).

Lensmannen informerer om rusmidler og straffeutmåling.

 

Helsesykepleier Oddlaug B. Brekken treffes på Hemne videregående skole: Tirsdag kl. 08.00 - 11.00. og torsdager kl. 12.00 - 15.00.

Velkommen innom, det er ingen timebestilling.

Målgruppe:
Alle skolebarn fra 6år til avsluttet videregående skole.
Kriterier/vilkår:
Elev i grunnskolen eller den videregående skolen.
Priser:
Tjenesten er gratis.
Informasjon:

Ansvarlig helsesøster for 1.- 4. klassetrinn er Linda Vean. 

Ansvarlig helsesøster for 5.- 7. klassetrinn er Linda Vean.

Ansvarlig helsesøster for 8. - 10. klassetrinn er Vigdis Bjerkli.

Ansvarlig helsesøster for Svanem, Vinjeøra og Ven skoler er Vigdis Bjerkli.

Ansvarlig helsesøster ved videregående skole er Oddlaug Børseth Brekken.

Samarbeids-
partnere:
Foreldrene,  lege, skolens personell, PPT, sosial- og barnevern, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten (pleie- og omsorg), Nav, kultur v/ungdomssekretær, BUP Orkdal, politi,  prest, St. Olavs Hospital og fylkeslegen.
Krav til oss:

Vi skal gjennomføre skolehelsetjenesten i tråd med veileder.

Krav til søker:

Er elev ved en av skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Skjema:
Relaterte tjenester:
Avlastning barn og unge
Barnevern
Fysioterapitjeneste
Grunnskole
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Legetjeneste
Miljørettet helsevern
MOT i Hemne
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
SFO
Lenker:
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Helsestasjon for ungdom på nettet
Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Statens Institutt for Folkehelse
Lovverk/planer:
Smittevernloven
Helsepersonelloven
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Forskrift om pasientjournal
SYSVAK-registrering
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder
Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell
Abortloven
Helse- og omsorgstjenesteloven