A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tjenesteikon

Formål:

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene og redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak
Målgruppe:
Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom hvor det foregår tilskottsberettiget jordbruksdrift.
Kriterier/vilkår:
Normalt settes frist for gjennomføring av tiltakene til 3 år fra innvilgning.
Priser:
Tjenesten er ikke gebyrbelagt.
Informasjon:

Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Samarbeids-
partnere:
Kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya, og Fylkesmannen i Trøndelag.
Veiledning:
Ta kontakt med jordbrukssjefen
Vedlegg:

Den elektronisk søknadsprosessen gjennom altinn og videre til AGROS, gir anvisninger om hviske vedlegg og opplysninger som behøves.

Søknadsfrist:
1. mai og 1. september årlig
Sendes til:
Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra
Behandling:
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen.
Saksbehandlingstid:
Avhengig av møteplan med samarbeidskommunene.
Klagemulighet:
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen.
Merknader:
Den elektronisk søknadsprosessen gjennom altinn og videre til AGROS, gir anvisninger om hviske vedlegg og opplysninger som behøves.
Krav til oss:

Informasjon om ordninga. Korrekt saksbehandling.

Krav til søker:

Utarbeide  fullstendig søknad.