A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boplikt på landbrukseiendommer

Tjenesteikon

Formål:

Søknad om helt eller delvis fritak fra boplikta av landbrukseiendom.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Bestemmelser om boplikt følger av konsesjonsloven. Det er to tilfeller av boplikt på en landbrukseiendom. Først og fremst følger det automatisk boplikt når ny eier er i nær slekt med tidligere eier og har overtatt eiendommen konsesjonsfritt. For det andre kan landbruksmyndighetene sette det som vilkår når det gis konsesjon for en eiendom.

Når en eiendom overtas i medhold av odelsloven, stilles det tilsvarende et lovvilkår om boplikt.

Målgruppe:
Eiere av landbrukseiendommer
Priser:
Gratis
Samarbeids-
partnere:
Fylkesmannen i Trøndelag
Veiledning:

Det skal søkes på skjema fra Landbruksdirektoratet; LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Vedlegg:

Ingen

Søknadsfrist:
Søknad må sendes i god tid innen fristen for å flytte til eiendommen.
Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

E-post:

Klagemulighet:
Klageinstans er Fylkesmannen Trøndelag.