A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ergoterapitjeneste

Tjenesteikon

Formål:

At mennesker med ervervet eller medfødt skade eller sykdom gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne. At behov for omsorgstjenester og institusjonsopphold unngås eller utsettes ved å øke eller opprettholde den enkeltes evne til å mestre daglige aktiviteter og klare seg i eget hjem lengst mulig

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Ergoterapitjenesten er organisert under enhet for pleie- og omsorg, og er en del av kommunens rehabiliteringstjeneste.

Tjenesten skal dekke alle aldersgrupper både i og utenfor institusjon.

Målgruppe:

Alle uansett alder.

Kriterier/vilkår:

Alle som har eller står i fare for å få problemer med å mestre aktiviteter som er en selvfølge i dagliglivet.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Kontaktperson for hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag.

Synskontakt og hørselskontakt.

Kommunen har et eget lager for tekniske hjelpemidler til korttidsutlån.

Samarbeids-
partnere:

Hjelpemiddelsentralen

Veiledning:

Hjelpetrengende tar kontakt med kommune ergoterapeut 72 46 02 17/99 12 39 69

eller ekspedisjon pleie og omsorgsavdelingen 72 46 02 10.

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:

Enhet for pleie og omsorg v/kommuneergoterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Avhenger av hva det søkes om
Saksbehandlingstid:
3 uker
Klagemulighet:

Dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på, kan du henvende deg til kommunen. For øvrig gjelder pasientrettighetslovens bestemmelser om klageadgang.

Krav til oss:

Utredning, tilpassing og oppfølging i forhold til tekniske hjelpemidler.

Rehabilitering av brukere på sykehjemsavdeling.

Trening i daglige aktiviteter både i institusjon og hos hjemmeboende.

Tilrettelegging og veiledning i boligtilpasning.

Krav til søker:

Dokumentert behov.

Hvis vi svikter:

Dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på, kan du henvende deg til kommunen.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommuneergoterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72460217/ 99 12 39 69
Telefax: 72460051

Skjema:
Relaterte tjenester:
Fysioterapitjeneste
Hjelpemiddelformidling
Legetjeneste
Lenker:
Folkehelsa
NAV
Lovverk/planer:
Pasient og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven