A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunale boliger - utleie

Tjenesteikon

Formål:

Tilby leie av bolig for ansatte samt øvrige innbyggere i Hemne med behov for bolig.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne kommune eier en del kommunale uteleieboliger/-leiligheter. Disse er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum.

 

 

Støltunet5

Målgruppe:

Hemne kommunes behov for tjenestebolig.

Søkere med begrunnelse i sosiale forhold.

Søkere bosatt i Hemne kommune.

Søkere bosatt utenfor Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

Se målgruppe.

Søknader skal være skriftlig på eget skjema, brev fra søker kan også aksepteres som søknad.

Priser:

Månedlig leie etter det til enhver tid gjeldende regulativ.

I tillegg kreves innbetalt et depositum som utgjør to ganger månedsleie.

Informasjon:

Det er utarbeidet reglement samt eget søknadsskjema for tildeling av kommunale boliger/leiligheter.

Samarbeids-
partnere:

Hemne Sparebank for åpning av konto for innsetting av depositum.

Veiledning:

Teknisk, landbruk, miljø kan gi informasjon og veiledning i utfylling av søknad.

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist.

Sendes til:

Hemne kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknad om tildeling av kommunale boliger behandles av et eget tildelingsteam etter fullmakt fra rådmannen.

Saksbehandlingstid:
Ledige boliger tildeles fortløpende.
Klagemulighet:

Utleie av ordinære kommunale boliger/leiligheter drives på forretningsmessig basis, og vedtak om tildeling/avslag kan derfor ikke påklages.

Krav til oss:

Søknad om kommunal bolig behandles konfidensielt.

Krav til søker:

Søker må bidra med nødvendige opplysninger for at søknad om bolig skal bli behandlet på en best mulig måte.