A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol

Tjenesteikon

Formål:

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkohollovens bestemmelser og rundskriv.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Et av vilkårene for å få salgs- eller skjenkebevilling er at styrer har avlagt kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven.

Målgruppe:

Styrer/stedfortreder ved utsalgsstedene i kommunen som har bevilling for salg av alkoholholdige drikker, og styrer/stedfortreder ved serveringsstedene i kommunen som har bevilling for servering av alkoholholdige drikker.

Kriterier/vilkår:

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som godkjennes av bevillingsmyndigheten d.v.s kommunestyret. Krav om styrer/stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet. 

Styrer/stedfortreder må være ansatt på salg- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar med å føre tilsyn med bevillingen. I styrers fravær påhviler styrets plikter stedfortreder.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år.

Priser:

kr. 300,- pr. gang man avlegger prøven

Allse som skjenker alkoholholdig drikk må betale et årlig omsetningsgebyr.  Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk.

Informasjon:

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkoholloven og rundskriv.

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve. Hvert spørsmål har tre eller flere svaralternativ, hvorav kun et svar er koorekt. Prøven er bestått dersom kandidaten har minimum 16 rette svar av totalt 21.

Rådmannskontoret kan være behjelpelig med å finne aktuelt læremateriell.

Du kan også forberede deg ved å ta e-kurs, klikk H E R 

Samarbeids-
partnere:
Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt
Veiledning:
Avlegging av prøve avtales med rådmannskontoret
Vedlegg:

Ingen vedlegg er nødvendig

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:
Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra
Behandling:
Adm.
Saksbehandlingstid:
innen 14 dager
Krav til oss:

Hemne kommune stiller til disposisjon prøverom hvor kandidaten avlegger prøven, tidspunkt må avtales på forhånd. Prøven gjennomgås og rettes umiddelbart etter at den er avlagt.

Meddelelse om prøven er bestått eller ikke avgis så snart det er mulig.

Krav til søker:

For å ha bestått kunnskapsprøven må min. 16 av 21 spørsmål være korrekt besvart

Hvis vi svikter:

Dersom Hemne kommune ikke kan stille prøverom til rådighet og kapasitet til retting av prøven innen 14 dager etter at kandidaten har tatt kontakt med kommunen, anses prøven som bestått.