A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Bostøtte

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Utjevne inntektsforskjeller mellom pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgiftene.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.

Målgruppe:

Eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Samarbeids-
partnere:

Husbanken

Søknadsfrist:

Bostøtte kan søkes tre ganger i året, og utbetales etterskuddsvis for perioder på 4 måneder om gangen. Utbetaling av bostøtte skjer pr. måned.

Søknadsfrister:

10.februar / 10.juni / 10.oktober

Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Husbanken Regionkontor Midt-Norge behandler søknadene.
Saksbehandlingstid:
ca. 2,5 måned etter søknadsfristens utløp.
Klagemulighet:
Ja.
Krav til oss:

Arbeide etter retningslinjer for Husbankens bostøtteordning.

Krav til søker:

Levere søknad m/dokumentasjoner på husleie ell. boliglån.