A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Transport av funksjonshemmede

Tjenesteikon

Formål:

Gi et transporttilbud til funksj.hemmede som ikke kan eller med store vansker, kan bruke kollektivt transportmiddel.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tjenesten er en fylkeskommunal transportordning for mennesker med varige fysiske / eller psykiske funksjonshemminger. I Hemne administreres denne av NAV Hemne og Snillfjord.

Målgruppe:

Funksjonshemmede som pga varige fysiske/psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med stor vansker, vil være i stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Kriterier/vilkår:

Utdrag fre retningslinjer for godkjenning av brukere av transporttjenesten:

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som pga varige fysiske/psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med stor vansker, vil være i stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler. Tilbudet gjelder ikke for midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.

Det presiseres at godkjenningen skal gjøres ut fra at det skal være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler. At det ikke går buss i området eller at gangavstand til holdeplass er lang,  er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Priser:

For godkjente brukere av transporttjenesten er egenandelen følgende:

Brukerne betaler en egenandel på 30 % av enkeltreisens kostnad, dog minimum kr. 27,-.  

Når flere godkjente brukere reiser sammen, er egandelen for hver bruker 15% for enkeltreisens totalkostnad. Egenandel for spesialbil er 25 %.

Max kjørelengde pr. kupong er 30 km.  

Veiledning:

Søker fyller ut søknadsskjema, og får utfylt legeerklæring av sin lege.

Søknadsfrist:

Ingen.

Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknaden behandles av en godkjenningsnemnd bestående av en brukerrepresentant, en ansatt ved NAV og en ansatt i enhet for Pleie og omsorg.

Saksbehandlingstid:
4 - 8 uker
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Arbeide etter retningsliner for transporttjenesten for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag.

Krav til søker:

Levere søknad m/legeerklæring.

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:
Lovverk/planer:
Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.