A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Vannforsyning

Tjenesteikon

Formål:

Gi abonnentene godt og sikkert drikkevann.

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

 

 

 

Eide vannverk

Vannverket har omkring 1200 abonnenter. Forsyningsområde Eide - Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon. 

 • Vannkilde: grunnvann.
 • ledningsnett: 97.000 m
 • vannbasseng: 5
 • pumpestasjoner: 5
 • renseanlegg: Lufting, CO2 avdrivning, alkalisering med fjerning av jern og mangan med marmorfilter, UV desinfisering. 

 

Stamnesdalen vannverk

Vannverket har omkring 200 abonnenter,  av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Gjengstø, Heim og Belsvika.

 • Vannkilde: Oternesvatnet.
 • Ledningsnett: 11.060 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1
 • Renseanlegg: Membranfilteranlegg, alkalisering med marmor/kalk, desinfisering.

   

Storoddan vannverk

Vannverket har 17 abonnenter. Forsyningsområde Storoddan.

 • Vannkilde: grunnvann
 • ledningsnett: 4.200 m
 • vannbasseng: 1
 • pumpestasjoner: 1

renseanlegg: Lufting, alkalisering med vannglass, UV-desinfisering

 

Taftøyan vannverk

Vannverket har omkring 100 abonnenter,  av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Taftøyan.

 • Vannkilde: Vannet i Taftøyan vannverk kommer fra Nordlandet vannbehandlingsanlegg i Kjørsvikbugen, som driftes av Aure kommune
 • Ledningsnett: 11.060 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1

Renseanlegg: Det er ikke eget renseanlegg på Taftøyan vannverk.

 

Staurset vannverk

Vannverket har omkring 70 abonnenter. Forsyningsområde er Staurset.

 • Vannkilde: Staursetelva
 • Ledningsnett: 10.800 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1

Renseanlegg: Fellingsanlegg med bruk av jernklorid, samt kloring.

 

Målgruppe:

Hus- og hytteiere i kommunen, samt næringsdrivende.

Kriterier/vilkår:

Drikkevann- leveringsvilkår for kommunale vannverk

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Priser:

Betalingsregulativ 2019.

Informasjon:

Kommunen har 5 vannverk:

Eide kommunale vannverk

Stamnesdalen Vannverk

Storoddan Vannverk

Taftøyan vannverk

Staurset vannverk

Veiledning:

Før tilknytting til kommunale vannledninger kan skje, må tilknyttingsavgift være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging (i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Det foreligger egne forskrifter for vann- og kloakkavgifter. Disse får du ved henvendelse til Teknisk, Landbruk, Miljø.

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Administrativ behandling av søknader om tilknytting
Saksbehandlingstid:
maks 14 dager
Klagemulighet:
Vedtak kan påklages
Kontaktinformasjon:

 

Skjema:
Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg
Relaterte tjenester:
Miljørettet helsevern
Lenker:
Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Leveringsvilkår
Vann og avlløp, gebyrreg
Lovverk/planer:
Beredskapsloven
Arbeidsmiljøloven
Matloven
Vannressursloven
Plan- og bygningsloven
Forurensingsloven
Drikkevannsforskriften
Krav til beredskapsplanlegging
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.
Næringsmiddelhygieneforskriften
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser
Helse- og omsorgstjenesteloven