A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Feiing

Tjenesteikon

Formål:

Utføre feiing i henhold til gitte retningslinjer

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne Kommune har ansatt 1 feier og en feierlærling. Det er innført behovsrettet feiing i kommunen.
Feieren sine oppgaver er:

  • Feiing av røykkanaler
  • Tilsyn med fyringsanlegg
  • Informasjonstiltak og veiledning.

 

Målgruppe:

Alle som eier/leier bygg med fyringsanlegg, også fritidsboliger

Kriterier/vilkår:

Formålet med tjenesten er å drive brannforebyggende tiltak.

Priser:

Det er vedtatt et eget regulativ for tjenesten, se betalingsregulativet.

 

Informasjon:

Behovsrettet feiing

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres i det enkelte hus.

Feiing skal være behovsrettet og gjennomføres etter en ROS analyse.

Tilsyn med fyringsanlegg skal være behovsrettet og gjennomføres etter en ROS analyse. 

Veiledning:

Fyringstips:

Fyr alltid med tørr ved.

Fyr med god trekk.  Ha alttid  full trekk ved ilegging av ny ved, slik at veden tar  godt fyr.

Unngå rundfyring

Husk å stenging av trekken ved pipebrann.

Bruk alltid gnistfanger  dersom du fyrer i peis.

Krav til oss:

Utføre feiing i henhold til lover og forskrifter.

Krav til søker:

Når feieren kommer skal følgende være i orden:

Stige skal være oppsatt.  Stigen skal rekke 1 meter over raft og den skal være sikret mot glidning.

Takstige skal være forsvarlig festet til taket.

Dersom stige ikke er i orden vil feiing ikke bli foretatt.