A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kloakk/avløp

Tjenesteikon

Formål:

Ta imot avløpsvann fra abonnentene, samt behandle det på en forskriftsmessig måte.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Kommunale avløpsanlegg er bygd i de områdene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. I Kyrksæterøra-området blir all kloakk samlet og renset i silanlegget på Vitsøøra. I de øvrige områdene av kommunen blir kloakken samlet i slamavskillere. Slammet blir transportert til ECOPRO AS i Verdal som gjenvinner slammet til Biogass. Restavfall fra hovedrenseanlegget på Vitsøøra blir fraktet til Meldal Miljøanlegg i Meldal.

 

tjenester_kloakkOgAvløp_133x116

Målgruppe:

Alle hus-og hytteeiere, samt næringsdrivende i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Det er utarbeidet egne leveringsvilkår.  Dette setter krav til kommunen samt til den enkelte forbruker.

Priser:

Betalingsregulativ.

Informasjon:

Private slamanlegg

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Det er utarbeidet eget skjema samt egen veiledning i hvordan skjemaet som benyttes skal fylles ut.

Veiledning:

Før tilknytting til det kommunale avløpsnett kan skje, må tilknyttingsavgift  være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles forløpende.

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 kyrksæterøra

Behandling:
Søknader om utslippstillatelse behandles administrativt.
Saksbehandlingstid:
Kort  saksbehandlingstid.
Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 27 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200  Kyrksæterøra