A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kart og oppmåling

Tjenesteikon

Formål:

Utføre kart og delingsforretninger for private og næringsliv i henhold til gjeldende lovverk

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

Oppmålingsavdelinga yter følgende tjenester:

 • Oppmåling av eiendommer
 • Grensepåvisning
 • Kartforvaltning
 • Geodata

Matrikkelloven ligger til grunn for alt arbeidet som avdelinga utfører.

Formålet med Matrikkelloven er å sørge for at grensene for en grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet.

 

 

 

Oppmåling Taftøysundet

Målgruppe:

Innbyggere i Hemne, eiere av fritiseiendommer, Næringsliv.

Kriterier/vilkår:

I forbindelse med bygge og delingssaker må det alltid være kart vedlagt søknaden.

Det er laget  digitale kart over hele kommunen med ortofoto (bilde).
Siste flyfotografering skjedde sommeren 2006. 

Priser:

Betalingsregulativ.

Informasjon:

Kartverk

I forbindelse med bygge og delingssaker må det alltid være kart vedlagt søknaden.

Det er laget  digitale kart over hele kommunen med ortofoto (bilde).
Det vil i 2010 bli foretatt ny flygning  som vil forbedre kvaliteten på de utlagte foto som brukes av kartprogrammet.

Det er også laget en terrengmodell (kartmodell) av Hemne kommune  i 3D som skal gi:

 • Brukerne økt opplevd kvalitet på karttjenester. 
 • Kostnadseffektivisering i prosessen med å lage arealplaner, vurdere naturinngrep, foreta landskapsanalyser risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) mm
 • Spart tid i administrativ- og politisk behandling.           
 • Forbedring av den objektive tjenestekvaliteten gjennom bedre og raskere beslutninger.

 Har du ikke vært inne på Hemne Kommunes nettsider som omhandler kart, anbefaler vi et besøk på denne linken

I tillegg  kan det være nødvendig av at du laster ned  gratisversjonen av programmet Java. Dette for at du skal  få 3D til å fungere .  

Her finner du Kartprogrammet 

Samarbeids-
partnere:
Statens kartverk, NIJOS, Statens Vegvesen, Hemne Kraftlag, Trønder Energi,
Vedlegg:

 

Søknadsfrist:
Ingen frister
Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

E-post: Hemne kommune

Behandling:

Før oppmålingsavdelinga kan foreta oppmåling, må delingssaken godkjennes av de politiske myndigheter.

Dersom det ikke kreves reguleringsplan, kan saken behandles som fradelingssak. I slike tilfeller er det en rekke lover som ligger til grunn for behandlingen.

Både jordlov, veglov, forurensingslov og plan- og bygningsloven er lover som saken må behandles etter.

Ettersom saken skal innom mange instanser både kommunale og fylkeskommunale, før den blir endelig avgjort må en regne minimum 7 måneders behandlingstid.

Saksbehandlingstid:

De fleste kart og delingsforretninger kan i praksis gjennomføres hele året, men vinterhalvåret med mye snø gjør at de fleste kartforretninger blir avholdt i barmarksesongen. Vi tilstreber kort behanlingstid.

Krav til oss:

Utføre kart og og delingsforretninger i henhold til Delingslovens bestemmelser

Krav til søker:

Før kart og delingsforretning foretas må deling av grunneiendom være godkjent, samt at oppmålingsgeyret må være innbetalt til kommunekassen.