A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Slamtømming

Tjenesteikon

Formål:

Utføre slamtømming for alle husstander/fritidsboliger med private avløpsanlegg .

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Slamavskillere

Det finnes over 500 Slamavskillere i Hemne.

Tømmearbeidet av de enkelte tanker er bortsatt til eget entreprenørfirma. Hoston Miljøservice AS.

Slammet blir transportert til Meldal Miljøanlegg AS for kompostering.

Tømmehyppighet:

Boligeiendommer tømmes min. 2. hvert år.

Fritidseiendommer tømmes min. 4. hvert år

Opplysninger om slamavskiller på din eiendom finner på på  www.septik24.no  

Dersom det oppstår situasjoner slik at tanken må tømmes utenom tømmeruter, ta da kontakt med kommunen.

 

 

tjenester_slamtømming_133x116

Målgruppe:

Boligeiere og hytteeiere

Kriterier/vilkår:
Godkjent anlegg, kjørbar vei for oppsamlingsbil, event traktor.
Priser:

 Betalingsregulativ Teknisk, Landbruk, Miljø.

Informasjon:

Utslipp fra bolig og fritidseiendommer

 

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Det er utarbeidet eget skjema .

Samarbeids-
partnere:

Norva 24 vest as

Veiledning:

 

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.
Sendes til:

Hemne kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 27 tredje ledd  påklages.

Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt

Krav til oss:

Sørge for  at slamtanker  blir tømt i henhold til regler og  forskrifter.

Krav til søker:

Slamtank må alltid framgraves og merkes slik at tømmer finner tanken ved tømming. 
Det må anlegges veg slik at tømmebil kan komme fram til slamtanken

Kontaktinformasjon:

Rådgiver bygg Marit Oline Paulsen

Miljøkonsulent Martin Georg Hanssen

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:
Slamtømming, gebyrreg.
Lovverk/planer:
Forurensingsforskriften
Forurensingsloven