A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husbankfinansiering

Tjenesteikon

Formål:

Gi informasjon om Husbankens låne og tilskuddsordninger

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Husbanken

NAV Hemne og Snillfjord representerer Husbanken i Hemne, og gir råd og veiledning til publikum i saker som angår Husbankens låne og tilskuddsordninger.

 

Husbanken kan gi lån til:

Gjennom kommunen  kan du søke om lån til:

Tilskuddsordninger

Kommunen får tildelt midler til fordeling av følgende tilskudd:

 

Renten i Husbanken

Målgruppe:

Selvbyggere og firma som bygger boliger ut i fra Husbankens regelverk.

Kriterier/vilkår:

Grunnlån fra Husbanken:

Startlån : Kommunen forvalter og tildeler lån.  Lånet gis fortrinnsvis til unge familier i etableringsfasen,førstegangsetablering, samt til de som av forskjellige årsaker har problemer med toppfinansiereng  eller refinansiering av lån.

Priser:

Hva koster lånet? Beregn framtidige utgifter selv

Renten på Husbanklån.

Informasjon:

Husbankens låneordninger

Retningslinjer for Startlån

Samarbeids-
partnere:

Husbanken

Veiledning:

Binding av rente:

Kunder med lån på flytende rente kan når som helst søke om fast rente. De som ønsker å binde seg til en bestemt rente, må kontakte oss senest innen utgangen av den måneden rentetilbudet gjelder for. De som ennå ikke har fått utbetalt eller overdratt lånet vil først få bindende tilbud om fast rente på utbetalings-/overdragelsesdato. Bindingstiden er 3 eller 5 år.

Du kan ta kontakt med Husbanken direkte på tlf : 815 33 370.

Er du innvilget Startlån gjennom Hemne kommune,  kan du ta kontakt direkte med kommunen eller Sparebanken Hemne som forvalter startlånet på vegne av Hemne kommune.

Søknadsfrist:

Ingen frister for søknader hverken til Husbanken ( grunnlån) eller Kommunen (startlån).

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

E-post: Hemne kommune

Klagemulighet:
Administrative vedtak vedr. tildeling av Startlån kan påklages til kommunens klageorgan. 
Kontaktinformasjon:

 Ola Sødahl

Skjema:
Relaterte tjenester:
Husbanken - Startlån
Lenker:
Husbankens låneordninger
Husbankens tilskuddsordninger
Hva koster lånet?
Lovverk/planer:
Husbankloven